0%
loader

VILKÅR OG BETINGELSER

FOR BRUG AF HJEMMESIDEN AF MARETTI

RETSINFORMATION

Denne hjemmeside er stillet til rådighed af Ital Food EAD, et selskab med begrænset ansvar registreret hos Virksomhedsregisteret i Republikken Bulgarien under virksomhedsnummer 127590277, hjemstedsadresse: Bulgarien, Shumen, Trakiyska 10.

Udtrykkene "vi", "os", "vores" og Ital Food henviser til Ital Food EAD.

Ved at få adgang til eller bruge denne hjemmeside på nogen måde, accepterer du at være bundet af disse Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden af Maretti ("Vilkår og betingelser"). Læs venligst disse Vilkår og betingelser omhyggeligt, da de indeholder oplysninger om dine rettigheder og begrænsningerne derpå. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, skal du ikke bruge denne hjemmeside.

På grund af igangværende tekniske nyskabelser og ændringer i de retlige rammer, gør vi lejlighedsvis ændringer i disse Vilkår og betingelser. Derfor beder vi brugeren om at læse disse Vilkår og betingelser før hvert besøg på denne hjemmeside og at tage hensyn til eventuelle ændringer.

MEDDELELSE OM OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Alt indhold på denne hjemmeside (tekster, billeder, lyd og andet tilgængeligt materiale) tilhører Ital Food. Alle rettigheder er forbeholdt Ital Food. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af hjemmesider, der administreres af andre end Ital Food.

Alle varemærker, der vises på denne hjemmeside, er enten ejet eller anvendt under licens af Ital Food og/eller associerede selskaber. Enhver uautoriseret brug eller misbrug af disse varemærker er udtrykkeligt forbudt og udgør en overtrædelse af lov om varemærker og geografiske betegnelser, lov om ophavsret og beslægtede rettigheder og andre love som beskytter intellektuel ejendom og loyal konkurrence.

MEDDELELSE OM PRODUKTERNE

Visningen af ​​noget produkt på hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at sælge eller levere dette produkt.

De produkter, der vises på denne hjemmeside, er eksempler på produkter, der fremstilles af Ital Food. Ital Food garanterer ikke, at de produkter, der vises på denne hjemmeside er tilgængelige i dit land eller område, eller at navnet, beskrivelsen eller specifikationen af ​​produktet vil være de samme som på hjemmesiden.

INDHOLDSDELING

På denne hjemmeside kan vi indføre funktioner, der giver dig mulighed for at dele indhold. Bemærk, at når de deler indhold via denne hjemmeside, kan indholdet gøres tilgængeligt for offentligheden. Du giver Ital Food ikke-eksklusive, overførbare, tidsubegrænsede og uigenkaldelige rettigheder og licens for hele verden gratis, uden nogen erstatning for brug, reproduktion, distribution, tilpasning, ekstraktion, overførsel, visning og præsentation – offentligt eller på anden måde – af dette indhold. Ovenstående licensrettigheder ophører ikke ved ophør af din brug af denne hjemmeside. Du erklærer og garanterer, at for så vidt det angår alt indhold, du deler via denne hjemmeside, du har al ret give ovennævnte licens.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR LINKS TIL HJEMMESIDER DER TILHØRER TREDJEMAND

Denne hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der administreres af tredjemand, anden end Ital Food. Disse hyperlinks er kun for reference. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold, fortrolighedspolitik eller andre former for praksis på sådanne hjemmesider.

Placeringen af hyperlinks til disse hjemmesider på vores hjemmeside er ikke ensbetydende med godkendelse af det materiale, der er indeholdt på disse hjemmesider, eller noget samarbejde med deres administratorer.

Ital Food påtager sig intet ansvar for eventuelle overtrædelser af ophavsret, varemærkerettigheder eller anden krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og personlige rettigheder begået på nogen hjemmeside, som er blevet tilgået via et hyperlink.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ital Food stiller til rådighed denne hjemmeside "SOM DEN ER" og "SOM TILGÆNGELIG", uden nogen garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået.

Ethvert ansvar af Ital Food for skader der opstår som følge af adgangen til eller brugen af denne hjemmeside - uanset den retlige årsag, herunder skadegørende handling - er begrænset til størrelsen af de skader, der er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Information, indhold eller materialer, der stilles til rådighed via denne hjemmeside, kan indbefatte unøjagtigheder eller fejl. Ital Food garanterer ikke nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af ​​informationen og er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller andre unøjagtigheder vedrørende de oplysninger eller materialer, der er offentliggjort her.

Ital Food har gjort en stor indsats på at holde denne hjemmeside fri for virus, men vi kan ikke garantere det totale fravær af virus. Vi anbefaler derfor, at du sørger for en tilstrækkelig beskyttelse mod virus (f.eks. ved brug af antivirus-software), før du downloader dokumenter eller data.

ANDRE BESTEMMELSER

Hvis det konstateres, at en del af disse Vilkår og betingelser ikke kan håndhæves (er ugyldige) skal alle andre dele af disse Vilkår og betingelser forblive i kraft.

Disse Vilkår og betingelser gælder for retsforholdet mellem os og dig og udgør hele aftalen med dig.

Disse Vilkår og betingelser og indholdet på denne hjemmeside er underlagt den bulgarske ret, og de bulgarske domstole skal have enekompetencen til at behandle og afgøre eventuelle tvister vedrørende disse Vilkår og betingelser.

  

Disse Vilkår og betingelser blev vedtaget og trådte i kraft den 01.9.2018.