0%
loader

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A MARETTI WEBOLDAL HASZNÁLATÁRÓL

JOGI INFORMÁCIÓK

Ezt a honlapot a ITAL FOOD EAD, a Bolgár Köztársaság Nyilvántartó Ügynökségének kereskedelmi nyilvántartásába bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, 127590277 azonosítószámmal (UIC), székhelyével és vezetőségi címével: szám, Bulgária, Sumen,  Trakijszka utca  10. szám bocsátja rendelkezésére.

A „mi”, „nekünk”, „miénk” és „Ital Food EAD” szakszavak a ITAL FOOD EAD  -ra vonatkoznak.

Ezen weboldal bármilyen módon történő elérésével vagy használatával Ön elfogadja, hogy az alábbi Általános Feltételeknek megfelel a Maretti ("Általános Feltételek") weboldalon. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Feltételeket, mivel azok tartalmazzák a törvényes jogaival és a korlátozásokkal kapcsolatos információkat. Ha nem ért egyet ezekkel a jelenlegi feltételekkel, kérjük ne használja ezt a honlapot.

A folyamatos technikai újítások és a jogi keretben bekövetkezett változások miatt az esetenkénti módosítások (néha időről időre) a jelen Általános  Feltételek megváltoztatását igénylik. Ezért arra kérjük a felhasználót, hogy olvassa el a jelen Általános Feltételeket minden weboldalon tett látogatás előtt, és vegye figyelembe a módosításokat.

KÖZLEMÉNY AMI A SZERZŐI JOGOT ÉS A VÉDJEGYEKET ILLETI

A weboldalon található összes tartalom (szövegek, képek, hang és egyéb anyagok) a ITAL FOOD EAD tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva a ITAL FOOD EAD számára. Nem vállalunk felelősséget a ITAL FOOD EAD- tól eltérő harmadik felek által kezelt weboldalak tartalmáért.

Az ezen a weboldalon megjelenő védjegyek mindegyike szabadalmaztatott vagy a ITAL FOOD EAD és / vagy az ahhoz kapcsolódó vállalatok engedélyével használható. Ilyen védjegyek jogosulatlan felhasználása vagy visszaélése kifejezetten tilos, és sérti a védjegyek és földrajzi jelzések törvényét, a szerzői joggal és a kapcsolódó jogokról szóló törvényt, valamint a szellemi tulajdon és a tisztességes verseny védelmét szolgáló egyéb törvényeket.

A TERMÉKEKRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY

A weboldalon megjelenő bármely termék mutatása nem képez ajánlatot a termék értékesítésére vagy szállítására. A honlapon megjelenő termékek példák a ITAL FOOD EAD által gyártott termékekre. A ITAL FOOD EAD nem garantálja, hogy az ezen a weboldalon megjelenő termék az Ön országában vagy régiójában is elérhető, vagy a termék neve, leírása vagy specifikációja megegyezik a weboldalon felsorolt termékekkel.

A TARTALOM MEGOSZTÁSA

Ezt a honlapot olyan tulajdonságokkal tudjuk bővíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy megossza a tartalmát. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben tartalmat ezen a weboldalon megoszt, az nyilvánosan hozzáférhetővé válhat és  Ön megadja а ITAL FOOD EAD- nak, nem kizárólagos, átruházható, öncélú, örökös és visszavonhatatlan jogot és licencet az egész világon, anélkül, hogy kompenzáljuk Önt a használatáért, sokszorosításáért, terjesztéséért, átalakításáért, kinyeréséért, továbbításáért, megjelenítéséért és bemutatásáért - nyilvános és egyéb - a tartalomnak. A fenti licenc jogokat nem szüntetik meg használatának felfüggesztetésével ezen a weboldalon. Az összes ezen a honlapon keresztül megosztott tartalomért, Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal a fent említett licencek rendelkezésre bocsátására.

FELELŐSSÉG ELUTASÍTÁSA, AMI A HARMADIK FÉL WEBOLDALAIHOZ VEZETŐ HIVATKOZÁSOKAT ILLETI

Ez a honlap hiperhivatkozásokat tartalmazhat azoknak a weboldalaknak a kezelésére, amelyeket olyan harmadik fél kezeli, amely nem egyenlő a ITAL FOOD EAD. Ezek a hivatkozások csak az Ön tudomására juttatjuk. Nem irányítjuk ezeket a weboldalakat, és nem vagyunk felelősek ezen webhelyek tartalmáért, adatvédelméért vagy egyéb gyakorlatáért.

A honlapunkon való  azokhoz a weboldalakhoz vezető hivatkozások közzététele nem feltétlenül jelenti az ezen weboldalakon található anyagok elfogadását, illetve az adminisztrátorokkal való együttműködést.

A ITAL FOOD EAD nem felelős a szerzői jog, a védjegyjogok megsértéséért vagy a szellemi tulajdonjogok megsértéséért, valamint a személyi jogok megsértéséért, amelyek egy hiperhivatkozással elérhető internetes oldalon történtek.

A FELELŐSSÉG ELUTASÍTÁSA

A ITAL FOOD EAD ezt a weboldalt "AHOGY VAN" és "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" közrebocsátja, kifejezett vagy feltételes garanciák nélkül. A ITAL FOOD EAD felelőssége a honlap eléréséből vagy használatából eredő károkért - függetlenül a jogi okból, beleértve a meg nem engedett kártérítést is - a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredő károk összegére korlátozódik.

A weboldalon elérhető információk, tartalom vagy anyagok tartalmazhatnak pontatlanságokat vagy hibákat.

A ITAL FOOD EAD nem garantálja az adatok pontosságát, megbízhatóságát vagy teljességét, és nem vállal felelősséget az itt közzétett információtartalomhoz vagy anyaghoz kapcsolódó hibákért vagy egyéb pontatlanságokért.

A ITAL FOOD EAD komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a weboldal a vírusoktól mentes legyen, de nem garantálhatjuk a vírusok teljes hiányát. Ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelő védelemről a vírusok ellen (pl. Víruskereső programok használata), mielőtt letölti a dokumentumokat vagy adatokat.

MÁS RENDELKEZÉSEK

Ha a jelen Feltételek bármelyik része alkalmazhatatlan lesz (érvénytelenné válik), a jelen Általános Feltételek minden más része érvényben marad.

Ezek az Általános Feltételek szabályozzák az Önnel való kapcsolatot, és képviselik a teljes körű megállapodásunkat Önnel.

A jelen Általános Feltételeket és a weboldal tartalmát illetően a bolgár törvényhozás rendelkezéseit kell alkalmazni, mivel a Bolgár Köztársaság bíróságai kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek a jelen Általános Feltételekkel kapcsolatos viták felülvizsgálatára és rendezésére.

 

Ezek az Általános Feltételek a 2018. szeptember  01.-én lépnek hatályba.