0%
loader

OPŠTI USLOVI KORŠĆENJA MARETTI VEBSAJTA

 

Pravno obaveštenje

“Ovaj vebsajt vam je omogućila Ital Food S.A., registrovano u komercijalnom registru Agencije za registraciju republike Bugarske, pod identifikacionim brojem (UIC) 127590277, sa sedištem na adresi: Shumen, Bugarska, St. Trakiyska . Pojmovi ”mi”, ”nas”, ”naš” i “Ital Food” se odnose na Ital Food S.A. Pristupom i korišćenjem našeg sajta u bilo koje svrhe, dajete saglasnost na opšte uslove od strane Maretti vebsajta. Molimo vas da pročitate uslove pažljivo jer se u njima nalaze informacije koje se tiču prava i ograničenja ovih prava. Ukoliko ne prihvatate opšte uslove, molimo vas da ne koristite naš vebsajt.

Usled čestih tehnoloških inovacija i promena pravnih okvira Opšti Uslovi su podložni izmenama s vremena na vreme. Iz tog razloga vas molimo da prilikom svake posete sajtu pogledate naše Opšte Uslove i obratite pažnju na neke izmene ili dopune.

Sav sadržaj ovog vebsjata (tekst, slike, zvuk ili drugi materijal) je u vlasništvu Ficosote. Sva prava zadržava Ital Food. Mi ne snosimo odgovornost za sadržaj na našem vebsajtu kojim upravljaju lica koja ne pripadaju Ital Food-i.

Svi zaštitni znakovi prikazani na ovom vebsajtu su ili u vlasništvu Ital Food ili se koriste pod licencnom. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba ovih zaštitnih znakova je zabranjena i predstavlja prekršaj zakona o korišćenju zaštitnog znaka, zakona o autorskim pravima, drugih zakona o intelektualnoj svojini ili zakona o nelojalnosti konkurencije.

Objave o proizvodu

Napomene o bilo kom proizvodu na našem vebsajtu ne konstituišu ponudu o prodaji ili nabavci tog proizvoda.

Proizvodi prikazani na ovom vebsajtu su primeri proizvoda koje proizvodi Ital Food. Ital Food ne garantuje da su proizvodi prikazani na našem vebsajtu dostupni u vašoj zemlji ili regionu, ili da je, opis i specifikacija ovog proizvoda ista kao što je navedenon na vebsajtu.

Deljenje sadržaja

Mi ćemo možda uvesti mogućnost na našem vebsajtu koja će vam omogućiti da delite vaš sadržaj sa nama. Molimo vas da obratite pažnju na to da deljenjem sadržaja putem našeg vebsajta, vaš sadržaj može postati javno dostupan. Vi odobravate Ital Food svetsku, neekskluzivnu, prenosnu, bez nadoknade, neograničenu, neopozivu dozvolu i prava na korišćenje, reprodukciju, distribuciju, prilagođavanje, izvođenje, prenos, izlaganje i izvođenje u javnosti ili slično. Pomenuta dozvola nije podložna nikakvoj terminaciji od strane vas. Sav sadržaj koji delite putem ovog vebsajta, predstavlja vas i obavezuje vas da imate sva neophodna prava za korišćenje tog materijala.

Izuzeća linkova ka vebsajtovima trećeg lica

Ovaj vebsajt može sadržati hiperlinkove ka vebsajtovima kojima upravljaju lica koja ne pripadaju Ital Food. Takvi hiperlinkovi su postavljeni kao preporuka za vas. Mi ne kontrolišemo te vebsajtove i nismo odgovorni za njihov sadržaj ili za njihovu privatnost i druge prakse takvih vebsajtova. Naše uključivanje tih hiperlinkova podrazumeva odobrenje sadržaja tih vebsajtova ili bilo kakvu vezu sa njihovim rukovodiocima.

Ital Food ne preuzima nikakvu odgovornost za neki prekršaj bilo kojih autorskih prava, zaštitinih znakova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava koje se dese prilikom posete tom vebsajtu putem hiperlinka.

Izuzeća odgovornosti

Ital Food objavljuje ovaj sajt ”KAO ŠTO JE” i ”KAO ŠTO JE RASPOLOŽIV” bez garancija bilo koje vrste, izraženih ili koje se podrazumevaju.

Bilo kakva odgovornost Ital Food za štete nastale pristupom ili korišćenjem našeg vebsajta – bez obzira na pravni razlog, uključujući i delikt – ograničeni su na štetu koja je nastala sa namerom ili grubog nemara.

Informacije, sadržaj, ili materijal koji je omogućen putem ovog vebsajta mogu sadržati netačne i pogrešne podatke, Ital Food ne garantuje tačnost i pouzdanost ili završetak informacije i odriče se bilo kakve odgovornosti usled grešaka ili drugih netačnih informacija, sadržaja i materijala, ovde objavljenih.

Ital Food ulaže velike napore da sačuva vebsajt od virusa, međutim, nismo u mogućnosti da garantujemo potpunu bezbednost od virusa. Iz tog razloga, preporučujemo da se obezbedite adekvatnom zaštitom od virusa (virus skener) pre preuzimanja dokumenata ili podataka.

Ostalo

Ukoliko se utvrdi da je bilo koji deo ovih Opštih Uslova neizvršiv od stane zakona, ostali deo ovih opštih uslova ostaje na snazi.

Ovi Opšti Uslovi vode računa o našem odnosu sa vama i predstavljaju naš čitav sporazum sa vama.

Opšti Uslovi i sadržaj ovog vebsajta su u skladu sa Bugarskim zakonima čiji sudovi imaju punu jurisdikciju.

Opšti Uslovi su prihvaćeni i stupaju na snagu 01.09.2018