0%
loader

Obaveštenje o privatnosti – Kontaktni obrazac

 

I. Opšte informacije

Kako koristimo Vaše lične podatke

Naše obaveštenje o privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo, delimo i štitimo Vaše lične podatke. Ako ovo obaveštenje u budućnosti bude promenjeno, pravovremeno ćemo objaviti informaciju o tome na našem veb-sajtu.

Vaša prava u vezi sa Vašim ličnim podacima

U skladu sa bugarskim zakonom, Vi možete ostvariti sledeća prava u vezi sa ličnim podacima koji se obrađuju od strane „ITAL FOOD“ EAD:

 • pristupiti Vašim ličnim podacima koje „ITAL FOOD“ EAD obrađuje, i da dobijete kopije istih;
 • Vaši lični podaci će biti ispravljeni u slučaju ako su netačni ili nepotpuni;
 • zatražiti da Vaši podaci budu izbrisani, ako postoje uslovi za to;
 • u slučajevima određenim zakonom, možete zahtevati da obrada Vaših ličnih podataka bude ograničena;
 • u slučajevima određenim zakonom, možete izraziti prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka;
 • možete ostvariti pravo na prenosivost podataka i zatražiti da Vaši podaci budu predstavljeni u strukturisanom, široko korišćenom i mašinski čitljivom formatu;
 • kada se obrada izvršava na osnovu Vaše saglasnosti, možete povući datu saglasnost u bilo koje vreme i bez plaćanja bilo kakvih nadoknada;
 • podneti žalbu Komisiji za zaštitu ličnih podataka.

Detaljne informacije o uslovima i redu ostvarivanja prava možete pronaći u Politici za ostvarivanje prava subjekata ličnih podataka kompanije „ITAL FOOD“ EAD na našem veb-sajtu.

Na koji način nas možete kontaktirati?

Možete nas kontaktirati na sledeću adresu:

Za „ITAL FOOD“ EAD: Bugarska, grad Šumen, ul. Trakiyska br. 10, e-mail: [email protected] 

Možete kontaktirati i naše službeno lice za zaštitu ličnih podataka, na sledeće koordinate: [email protected]

 

II. Obrađivanje Vaših ličnih podataka

Kontaktni obrazac na veb-sajtu

Koji su to lični podaci koje prikupljamo

 • Ime i prezime
 • e-mail adresa
 • Firma/Organizacija (ako je primenjivo)
 • Drugi podaci, u zavisnosti od informacije koju ste uneli u polja „naslov“ i „tekst“

 

Zbog čega prikupljamo Vaše lične podatke

 • Da bismo u potpunosti mogli da odgovorimo na Vaša pitanja / zahteve.

 

Po kom pravnom osnovu prikupljamo Vaše lične podatke

 • Vaša saglasnost da obrađujemo Vaše lične podatke.
 • Naš legitimni interes da određujemo i ostvarujemo naša prava u vezi sa potencijalnim ili nastalim sporom sa Vama i da delimo podatke sa softverskim kompanijama, u cilju održavanja veb-sajta.

 

Za koji rok čuvamo Vaše lične podatke

 • Vaši lični podaci će biti čuvani jedino za rok, koji je potreban da odgovorimo na Vaš upit. Uprkos tome, u slučaju da se Vaš upit odnosi na sudski spor ili drugu vrstu spora, moguće je da sačuvamo Vaše lične podatke u roku od 5 godina od izvršenog upita.

 

Sa kim delimo Vaše lične podatke

Moguće je da podelimo Vaše lične podatke sa:

 • Softverskim kompanijama koje odgovaraju za održavanje veb-sajta i/ili njegovih različitih funkcionalnosti.
 • Spoljašnjim konsultantima u vezi sa određivanjem ili ostvarivanjem prava.