0%
loader

SPLOŠNI POGOJI

UPORABE SPLETNE STRANI PODJETJA MARETTI

 

PRAVNE INFORMACIJE

To spletno stran vam ponuja družba Ital Food EAD, družba z omejeno odgovornostjo, ki registrirana v Poslovnem registru Agencije za registre Republike Bolgarije z enotno identifikacijsko kodo (EIK) 127590277, sedež in poslovni naslov: Bulgaria Shumen, ul. Trakiyska 10.

Pojmi »mi«, »nas«, »naš« in Ital Food se nanašajo na podjetje tal Food EAD.

Če dostopate, oziroma uporabljate to spletno stran na katerikoli način, vi se strinjate upoštevati naslednje Splošne pogoje uporabe spletne strani Maretti (“Splošni pogoji”). Prosimo, natančno preberite Splošne pogoje, ker vsebujejo informacije o vaših zakonskih pravicah in omejitvah teh pravic. V kolikor se s temi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Te Splošne pogoje je zaradi nenehnih tehničnih novosti in sprememb pravnega okvira potrebno občasno (včasih) spremeniti. Zato prosimo uporabnika, da pred vsakim obiskom te spletne strani prebere te Splošne pogoje in da upošteva morebitne spremembe.

 

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN BLAGOVNIH ZNAMKAH

Vse vsebine na tej spletni strani (besedila, slike, zvok in drugi materiali, ki so na njej dostopni) so last podjetja Ital Food. Vse pravice pridržane Ital Food. Mi ne odgovarjamo za vsebino spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe različne od podjetja Ital Food.

Vse blagovne znamke, ki so prikazane na tej spletni strani, so last oziroma se pod licenco uporabljajo s strani podjetja Ital Food in/ali povezanih družb. Vsaka nedovoljena uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in pomeni kršitev Zakona o znamkah in geografskih označbah, Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah ter drugih zakonov za zaščito intelektualne lastnine in poštene konkurence.

 

OBVESTILO O IZDELKIH

Prikaz katerega koli izdelka na spletni strani ne predstavlja ponudbe za prodajo ali dobavo tega izdelka.

Izdelki, prikazani na tej spletni strani, so vzorci izdelkov, ki jih proizvaja Ital Food. Ital Food ne jamči, da je izdelek, prikazan na tej spletni strani, na voljo tudi v vaši državi ali regiji ter da bodo ime, opis ali specifikacija izdelka enaki tistim, ki so navedeni na spletni strani.

 

DELJENJE VSEBINE

Na tej spletni strani lahko vključujemo funkcije, ki vam omogočajo deljenje vsebine. Prosimo, upoštevajte, da ko delite vsebino prek te spletne strani, lahko vaša vsebina postane javno dostopna. Vi dodeljujete podjetju Ital Food neizključne, prenosljive, brezplačne, časovno neomejene in nepreklicne pravice in licenco za ves svet, brez nadomestila, za uporabo, razmnoževanje, distribucijo, prilagajanje, pridobivanje, prenos, prikazovanje in izvajanje – javno in na kakšen drug način – te vsebine. Zgoraj navedene licenčne pravice se ne razveljavijo, ko prenehate z uporabo te spletne strani. Za vse vsebine, ki jih delite preko te spletne strani, izjavljate in jamčite, da imate vse pravice, potrebne za podelitev navedenih licenc.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Ta spletna stran lahko vsebuje hiperpovezave na spletne strani, ki jih upravljajo tretje osebe, različne od podjetja Ital Food. Te hiperpovezave so na voljo le za vaše informacije. Teh spletnih strani ne nadzorujemo in ne odgovarjamo za njihovo vsebino, zasebnost ali druge prakse na teh spletnih straneh.

To, da smo namestili hiperpovezave na takšne spletne strani, ne pomeni, da odobravamo vsebino na teh spletnih straneh, oziroma da si sodelujemo z njihovimi upravljavci.

Podjetje Ital Food ni odgovorno za kakršno koli kršitev avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali kršitev drugih pravic intelektualne lastnine in osebnostnih pravic, storjenih na spletni strani, ki je dostopno preko hiperpovezave.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ital Food objavlja to spletno stran "KOT JE" in "KOT JE NA VOLJO" brez kakršnih koli zagotovil, in sicer izrecnih ali implicitnih.

Katerakoli odgovornost podjetja Ital Food za kakršnokoli škodo, ki je nastala zaradi dostopa ali uporabe te spletne strani - ne glede na pravni razlog, vključno s škodnimi dejanji - je omejena na znesek škode, ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti.

Informacija, vsebina oziroma gradivo, ki je na voljo na tej spletni strani, lahko vključuje netočnosti ali napake. Podjetje Ital Food ne zagotavlja natančnosti, zanesljivosti ali popolnosti informacij in ni odgovorno za kakršnekoli napake ali druge netočnosti, povezane z informacijsko vsebino ali tukaj objavljenim gradivom.

Ital Food si resno prizadeva, da bo ta spletna stran ostala prosta virusov, vendar ne moremo zagotoviti popolne odsotnosti virusov. Zato vam priporočamo, da pred prenosom dokumentov ali podatkov poskrbite za ustrezno zaščito pred virusi (npr. uporaba protivirusnih programov).

 

DRUGE DOLOČBE

Če se ugotovi, da katerikoli del teh Splošnih pogojev ni uporaben, vsi ostali deli teh Splošnih pogojev ostanejo veljavni.

Ti Splošni pogoji urejajo naš odnos z vami in predstavljajo naš celoten sporazum z vami.

Glede teh Splošnih pogojev ter vsebine te spletne strani se uporabljajo določbe bolgarskega prava, tako da so sodišča v Bolgariji izključno pristojna za obravnavanje in reševanje morebitnih sporov v zvezi s temi Splošnimi pogoji.

 

Ti Splošni pogoji so sprejeti in stopijo v veljavo dne 01.09.2018.