0%
loader

Obvestilo o zasebnosti – Kontaktni obrazec

 

I. Splošne informacije

Kako uporabljamo vaše osebne podatke

V našem obvestilu o zasebnosti je razloženo, kako zbiramo, uporabljamo, posredujemo in varujemo vaše osebne podatke. Če bo to obvestilo v prihodnosti spremenjeno, informacije o tem bomo pravočasno objavili na naši spletni strani.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov

V skladu z bolgarsko zakonodajo lahko uveljavljate naslednje pravice v zvezi s podatki, ki jih obdeluje ITAL FOOD EAD:

 • lahko dostopate do vaših osebnih podatkov, ki jih ITAL FOOD EAD obdeluje in pridobite njihovo kopijo;
 • vaši osebni podatki se lahko popravijo, če so ti netočni ali nepopolni;
 • lahko zahtevate, da bodo vaši podatki izbrisani, ko so izpolnjeni pogoji za to;
 • v primerih, ki jih določa zakon, lahko zahtevate, da bo obdelava vaših osebnih podatkov omejena;
 • v primerih, ki jih določa zakon, lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov;
 • lahko uveljavite svojo pravico do prenosljivosti podatkov in zahtevate, da prejmete te podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
 • ko je obdelava opravljena na podlagi vaše privolitve, lahko kadar koli in brez plačila kakršnih koli pristojbin prekličete dano privolitev
 • lahko vložite pritožbo Komisiji za varstvo osebnih podatkov

Podrobne informacije o pogojih in načinu uveljavljanja vaših pravic najdete v Politiki uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki podjetja ITAL FOOD EAD na naši spletni strani.

Kako nas lahko kontaktirate?

Lahko nas kontaktirate na naslednji naslov:

Za podjetje ITAL FOOD EAD: Bulgaria Shumen, ul. Trakiyska 10, e-pošta: [email protected]

Lahko kontaktirate tudi našo Pooblaščeno osebo za zasebnost podatkov prek spodnjih kontaktnih podatkov: [email protected]

 

II. Obdelava vaših osebnih podatkov

Kontaktni obrazec spletne strani

Kakšne osebne podatke zbiramo

 • Ime in priimek
 • Naslov e-pošte
 • Firma/Organizacija (če je primerno)
 • Drugi podatki, odvisno od podatkov, ki jih vnesete v polje »naslov« in »besedilo«

 

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke

 • Da bi lahko izčrpno odgovorili na vaša vprašanja/zahteve.

 

Na kakšni pravni podlagi zbiramo vaše osebne podatke

 • Vaša privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Naš zakoniti interes ugotavljanja in uveljavljanja naših pravic v zvezi z morebitnim ali nastalim sporom in posredovanja podatkov podjetjem za programsko opremo zaradi vzdrževanja spletne strani.

 

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

 • Vaši osebni podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je potrebno, da bi odgovorili na vaše vprašanje. Poleg tega, če se vaše vprašanje nanaša na pravdni ali drug spor, lahko shranimo vaše osebne podatke v petih letih po poslanem vprašanju.

 

Komu posredujemo vaše osebne podatke

Lahko posredujemo vaše osebne podatke:

 • Podjetjem za programsko opremo, ki so odgovorni za vzdrževanje spletne strani in/ali posameznih funkcionalnosti.
 • Zunanjim svetovalcem v zvezi z ugotavljanjem ali uveljavljanjem pravic